От понеделник в продължение на една седмица в цялата страна ще има специализирана акция срещу високата скорост и за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.

С какви камери КАТ контролира скоростта по пътищата, на какъв принцип работят те, как точно снимат автомобилите и установяват нарушенията?
Много шофьори вероятно все някога са си задавали тези въпроси или поне част от тях, но не всички са получавали изчерпателен и надежден отговор. Още повече, че до скоро информацията за техническите параметри на тези устройства се пазеше ревниво като държавна тайна.

Българскита Пътна полиция използва и стационарни, и мобилни автоматизирани технически средства за контрол на скоростта. Всичко на всичко МВР разполага с под 200 камери, което е крайно недостатъчно, за да се покрият най-опасните и смъртоносни отсечки по цялата пътна мрежа на страната.

Мобилни системи са устройства, които са позиционирани най-често в полицейски патрулки. От МВР твърдят, че за разлика от стационарните технически средства, които могат да контролират едновременно само един или два параметъра на движението, мобилните камери имат сравнително неограничени възможности. Те могат да засичат огромен брой от най-често срещаните нарушения на Закона за движението по пътищата.

МОБИЛНА СИСТЕМА ТИП TFR1-M

1 2
Всяко едно нарушение се документира с видеоклип или поредица от снимки с висока разрешителна способност. Те позволяват определяне на номера, марката и цвета на заснетите автомобили.

Принципът на измерване на скоростта е базиран върху Доплеровия ефект, т.е. антената непрекъснато излъчва ВЧ-сигнал с известна вълнова дължина (честотата на предаване) и го прихваща след отразяването.

Нарушението автоматично се записва и съхранява като отделен файл, представляващ:

 • – Видеоклип с избираема продължителност от 1 до 15 секунди при измерване на скорост и от 1 до 30 секунди за всички останали случаи. От всеки кадър може да се извади снимка.
 • – Всеки видеоклип съдържа информация за: дата, час, местоположение, измерена скорост, въведено ограничение, превишения на скоростта, посока на движение на автомобила, скорост на автопатрула, обсег на действие на радара, режим на излъчване на радара (непрекъснат или единично излъчване), местонахождение на патрулката и др.

Измерването може да става от движещ се или от неподвижен патрулен автомобил. Системата позволява фиксиране на допуснатите нарушения за преминаване на червен сигнал, неправилно изпреварване, неспазване предимство или други чрез манипулации на оператора в патрулния автомобил. Операторът има възможност да фиксира събитието от момент, предхождащ неговата реакция (до 29 s).

Стационарни системи за контрол на скоростта са позиционирани и извършват контрол в точно определена точка или отсечка от платното за движение.

СТАЦИОНАРНА ВИДЕОРАДАРНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ НАРУШЕНИЯ „SITRAFFIC ERS 400”.

Функционални възможности на системата:

3– Работи стационарно;

– Позволява измерване и в двете посоки в режим ден и нощ.

– Принципът на измерване на скоростта е базиран върху Доплеровия ефект. Снимките се съхраняват във формат .sly и са с размери 1280 x 1124 пиксела.

– Всички снимки се снабдяват в радарната установка с невидим разрушаващ се воден знак. Обработват се данните само на снимки, чийто воден знак е валиден.

– Ако две или повече на пътни превозни средства се намират в зоната за обработка на данни на първата снимка, то причисляването на измерената стойност може да се извърши чрез контролно изчисление.
Понякога това е невъзможно.

СТАЦИОНАРНАТА СИСТЕМА MULTARADAR SD580 Е RADAR-БАЗИРАНА СТАЦИОНАРНА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СКОРОСТТА В ДВЕТЕ ПОСОКИ ПРИ МНОГОЛЕНТОВИ ПЪТИЩА.

4

 • – Системата е оборудвана с камера за единични снимки.
 • – Системата следи до четири пътни ленти в едната посока и може ясно да определи в коя лента се движи превозното средство.
 • – Ако превозното средство не е ясно позиционирано в някоя лента в момента на измерване, системата показва междинно положение.
 • – Позволява измерване и в двете посоки в режим ден и нощ;
 • – Радарният сензор работи според принципа на Доплер.

 

СТАЦИОНАРНА ВИДЕО-РАДАРНА СИСТЕМА ТИП „SENSYS SSS DROPLET RS240” (SPEED SAFETY SYSTEM SSS).

5Базирана е на мулти-проследяващ RS240 радар. Това е радар с голям ъгъл на излъчване, със способност за проследяване на голям брой автомобили едновременно.
Използваният радар следи няколко пътни ленти едновременно на разстояние до 150 м в дълбочина.
Скоростта се определя на база на Доплеров ефект. Може да бъдат засечени както приближаващите, така и отминаващите превозни средства.

 

Основни параметри, които се измерват:

 • – време;
 • – скорост;
 • – разстояние;
 • – посока.

Сензорът проследява тези четири параметъра за всяка зададена цел (до 8 превозни средства едновременно), като през цялото време целта е в обсега на сензорите.
Четирите основни параметъра не се отчитат през цялото време, а в определени точки от периода на засичане.

„3М СИСТЕМА ЗА СРЕДНА СКОРОСТ“

6

Измерва средна скорост на МПС чрез засичане на времето за преминаване на разстоянието между двете контролни точки.
Системата има възможност да се използва и за контрол по други показатели, освен за скорост.
В Европа тази и подобни системи се използват предимно за събиране на ТОЛ-такси.
В България освен за контрол на скоростта системата се използва и за проверка на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
В реално време се извличат данни от масивите на Гаранционния фонд кои автомобили нямат сключена такава полица. Когато такъв автомобил премине в контролираната зона, системата възпроизвежда запис. Този запис постъпва отново в сървъра, откъдето в реално време се прехвърля за обработка от служители.

Източник: МВР