fbpx

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

През годините, ние винаги сме се водили от убеждението, че ранната детекция и локализирането на възникналите пожари в административните, производстевните или търговсите обекти са ключови фактори, гарантиращи безопасността на хората и съоръженията. Това е и причината да търсим парньорство със световните лидери в областта, а не с фирми фокусирали своите цели върху разработката и пласирането на бюджетни продукти осигуряващи минимална функционалност. Ето защо, ние високо оценяваме доверието гласувано ни от Panasonic Fire & Security AB, Securiton и NITTAN, на които сме  изключителнипредставители за България.


TheFireBeam
Kabletec
 

КАБЕЛ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИI-Y(ST)Y – Fire Alarm Cable according to VDE 0815

1 x 2 x 0.80 – Цена на метър – 0.55 лв без ДДС
2 x 2 x 0.80 – Цена на метър – 0.88 лв без ДДС

-> Longer service life
-> Efficient performance
-> Able to withstand extreme temperature
-> High level of mechanical protection and shielding
-> High dielectric strength
-> Flame and light resistant
-> Heat and moisture resistant

Изтегляне на копия от CE и EN сертификатите на производителите може да стане от тук!

Канброк България предлага планова профилактика на вече изградени пожаро-известителни системи, като издаваме задължителните по закон протоколи, удостоверяващи изправността на пожароизвестителната система в обекта. Предлаганите от нас продукти са сертифицирани по стандарта EN-54.