fbpx

TheFirebeam

Използването на линейните оптични датчици винаги е било разглеждано като най-икономичния начин за защита на големи площи, но в миналото се разглеждало като сравнително ненадеждно. Движението на сградите при слягане или от природни условия, както и по сложния достъп при монтаж и пуск правеха този тип датчици непопулярн. В днешни дни, с въвеждането на усъвършенстваната технология разработена от The Fire Beam, надеждността вече не е проблем и пожарната детекция базирана на линейните оптични датчици може да се използва с пълна увереност.

Лъча на сензора може да се самоориентира към центъра на рефлектора при пускане в експлоатация и ще поддържа автоматично подравняване при възникване на движение. Тази интелигентна моторизация означава по-малко фалшиви сработвания и ще спести време, ресурси, репутация и в крайна сметка пари.

Какво прави The Fire Beam различен детектор?

Два основни фактора открояват The Fire Beam от конкуренцията: Моторизираната глава подаваща лъча, която непрекъснато се подравнява, и наземния контролера, от който могат да се извършват всички основни функции.

Моторизираната глава

The Fire Beam Motorised Head

Досега подравняването на оптичен лъч можеше да е кошмар, често даващ несигурни резултати, водещо по някога  до фалшиви аларми. Чрез използване на моторизираната лъчевата глава Fire Fire Beam може да направи тази процедура по-безопасна и по-точна. Уникален метод използващ висококачествени стъпкови двигатели позволява да бъдат направени микро настройки само на 1/40 от 1 градус към отражатела. Това автоматично се контролира от софтуер, който намира и постоянно следи позицията по отношение на рефлектора. Това свежда всичко до еддна проста процедура за пускане в експлоатация и гарантира, че постигането на перфектно подравняване всеки път, както и че лъча ще запази това изравняване.

Движението на сградите е враг на откриването на лъча, тъй като и най-малкото движение на сграда заради слягане или температурни промени ще премести лъча от целта си (представете си няколко градуса отклонение в в сграда с размер 100 метра). Линейните оптични датчици ще следят непрекъснато всяко движение на сградата и автоматично ще се самонастройват. Помислете за разходите, ако се налага да се подравняват повторно лъчите при монтажи на голяма височина.

The Low Level Controller

The Fire Beam Low Level Controller

Low level control means just that. Once you have the head in place and wired in, you can make any changes and adjustments you want from ground level. You can:

 • commission the beam from ground level
 • manually move the beam head
 • view the air quality
 • view the status of the beam
 • change sensitivity thresholds
 • change the time to fire and fault
 • make the alarm latching or non latching
 • turn on and off the green flashing light
 • see fire and fault counts
 • see how much compensation has been made for dirt build up (you will only have to clean the head and reflector when it needs it)
 • complete a self test
 • turn the beam on and off (it will reset itself after 8 hours)
 • adjust output and receiver settings
 • and even monitor the temperature at the beam head!

Additional Features

Very Low Power: using only 3.5mA any state opens up a whole world of options. In some cases you can loop power the beam, for instance using an Apollo xp95 mini switch monitor allows you do just that and turns the conventional Fire Beam into an addressable unit.

The Fire Beam IP65 Rating

IP65: means no ingress whatsoever making The Fire Beam ideal for environments, such as food processing halls, as it can be hosed down. IP65 also means nasty little creatures can’t set up home inside and jepardise the effectiveness of the detector.

Easy Clean Lenses: The Fire Beam has been designed to be easily cleaned due to its flat surfaces. Unlike other beams all the moving optics are safely encased inside the waterproof enclosure so you won’t accidentally knock the beam out of alignment. This means The Fire Beam can easily be cleaned from ground level using something like a no-climb pole and suitable attachment.

Using The Fire Beam saves time and money

Great cost savings can be made over spot and air sampling systems. For example, just one beam can be used instead of 16 spot detectors so cost savings can be considerable. Furthermore, wiring to a single head is more cost effective than fitting yards of air sampling tubing.

Our advanced technology will greatly reduce commissioning time. It is commonplace for us to see 25 beams fully commissioned in less than one day. You simply start with one beam and move onto the next, then the next, all from ground level. Spending hours working at height trying to align beams is a thing of the past. Furthermore, self-alignment in normal service means not having to go back and re-align the beam after building movement – again saving time and the expense of lifting equipment, not to mention the disruption this causes your customers.

 

Каталози
Сканирайте за страницата с връзка към приложението