fbpx

EAE TECHNOLOGY


Групата на EAE има над 2500 служители по целия свят, а продуктите на EAE се използват в повече от 100 страни.
EAE Technology предлага иновативни решения за KNX приложения. Всички продукти са проектирани, разработени, произведени и тествани в централата на ЕАЕ в Истанбул, Турция. В потвържденние на високите стандарти трябва да се подчертае факта, че EAE Group има над 30 патента, 300 марки и 100 индустриални дизайни с най-високото качество.

Продуктите на EAE Technology са и винаги ще бъдат в съответствие с международните отворени стандарти като KNX, DALI, TCP / IP и WiFi.

EAE Technology е член на асоциацията KNX и оторизиран център за обучение на KNX от 2012 г.


EAE group of companies have over 2,500 employees worldwide and EAE products are used in more than 100 countries.
EAE Technology provides innovative and value-added solutions for KNX applications. All products are designed, developed, manufactured and tested in EAE headquarters in Istanbul, Turkey. A confirmation of the highest quality is the fact that EAE Group has over 30 patents, 300 brands and 100 industrial designs.

EAE Technology products are and will always be in compliance with international open standards such as KNX, DALI, TCP/IP and WiFi.

EAE Technology is a member of KNX Association and an authorized KNX training center since 2012.


KNX Topology
KNX Topology

КАТАЛОЗИ