fbpx

UDEVAC-500

UDEVAC-500 е система за гласова евакуация и оповестяване сертифицирана по EN54-16. Обикновено се използва в съоръжения, които се нуждаят от система за евакуация само с един канал за спешно повикване.


The UDEVAC-500 Voice Evacuation System is an EN54-16 certified voice evacuation and public address system. Generally used in facilities that need an evacuation system with only one emergency call channel.


SLA-500M – Main Station Unit
SLA-500S – 6 zones expansion module
PZ-500F – Fireman’s microphone

UDEVAC Connection Diagram