fbpx

UDECOM

UDECOM е базиран на технология за цифров микроконтролер. Една или повече централни станции ще имат активната роля за изчисляване на обмена на данни на стайната подстанция чрез FTPcat5 шина за данни и аудио. Също така различни централни станции могат да бъдат свързани с аудио и шина за данни, което позволява пълна комуникация на цялата система. Този начин на работа прави наистина лесно и лесно инсталирането и пускането в експлоатация

UC-102 – Central station

UDE-UC-104
UDE UC1001
UDE-UW-10

UDE-UW13
UDE-UW-14
UC140
UDE-UC140

UDE-UW-11
UDE Nurs System
UDE-NCS

Канброк България предлага изготвяне на проекти за оповестителни системи, планова профилактика или разширяване на вече изградени системи. Предлаганите от нас продукти са сертифицирани по стандарта EN-54.

Изтегляне на копия от CE и EN сертификатите на производителите може да стане от тук!