fbpx

PANASONIC EBL 512 G3

PANASONIC EBL 512 G3

PANASONIC EBL 512 G3Аналогова, адресируема пожароизвестителна система

Каталог EBL512 G3

EBL512 G3 е аналогова адресируема пожароизвестителна система, но може да бъде използвана с конвенционални или адресируеми детектори и адресируеми входове и изходи. Системата отговаря на стандарти: EN54 част 2 (Оборудване за контрол и индикация) и EN54 част 4 (Токозахранване). Всеки контролен панел(CIE) може да комуникира с до 1020 детектора, входни и изходни устройства. До 512 от тези устройства могат да бъдат алармени точки.
Всяко контролно устройство има четири вериги (лупа) за свързване на детектори, ръчни бутони и входно/изходни модули със свободно програмируеми специфични потребителски функции. Всяко устройство по веригата използва един адрес. Всяко EBL512 G3 устройство може да работи както самостоятелно, така и в TLON (Echelon) мрежа с до 30 устройства, като всяко едно контролно устройство има достъп до цялата информация от другите устройства в мрежата. Общият брой детектори и/или входни устройства в една цялостна система може да достигне 30 600.

EBL512 G3 – уникална концепция за ранно предупреждение без нежелани аларми.
EBL512 G3 е трето поколение пожароизвестителна система. С уникалната си функционалност и способност за адаптиране към заобикалящата среда, самодиагностика и откриване на проблемни точки позволяват инсталирането на системата във всякакви помещения при почти всякакви условия.

• Всеки аналогов детектор в системата се настройва индивидуално спрямо заобикалящата го среда така че нивото на чувствителността му да бъде постоянно, независимо от индивидуалното му замърсяване или замърсяването на околната среда.

• Функцията за самодиагностика засича всяко отклонение от установеното нормално състояние в електронната верига и засичащият елемент.
Функцията “inter activity” използва информация от един, два или повече детектора в системата за да осигури по-точно откриване и локализиране на мястото на огъня.

• Цялата “фамилия” от изключителни аналогови детектори дават на системата точност и информация без смущения за нивата на задимяване и висока температура в охраняваната инсталация.

Системно представяне
Panasonic G3 _system

Към четирите детекторни вериги могат да бъдат включени широк спектър от устройства:

• Аналогово адресируеми детектори-включително и изкробезопасни
• Конвенционални детектори
• Адресируеми точки за ръчно задействане
• Адресируеми изолатори за късо съединение
• Адресируеми входно/изходни устройства
• Адресируеми звукоизточници и сирени

Набора от функции на системата EBL512 G3 отговаря и на най-строгите изисквания що се отнася до засичане на огън, ясна индикация, точно преценени мерки против пожар и самодиагностика. Ето някой от тях:

При замърсяване на детектор автоматично се изпраща сервизен сигнал.

Системата поддържа голям брой алгоритми на засичане като всеки един от тях може да се зададе на всеки аналогов детектор.

Можете да контролирате системата дистанционно посредством глобалната мрежа.

Алармено известяване.На изходът за аларменият радиопредавател може да бъде зададено времезакъснение за да може да се направи незабавно разследване на алармата.
Деактивиране. Зони, програмируеми изходи и изходи за аларменият радиопредавател могат да бъдат индивидуално деактивирани.
Вътрешни или външни времеви канали. Зони могат да бъдат деактивирани чрез външен часовник.
Потребителски програмируеми изходи. Изходите предлагат програмиране по много гъвкав начин, позволяващ контрол на външни устройства като системи за гасене, алармени устройства и др.
Съвместимост с по-старите EBL1000 и EBL 2000 системи.
Към всяко контролно устройство (CIE) могат да бъдат свързани до 16 дисплейни устройства като външен панел за противопожарната бригада или контролери за алармено известяване.
Възможност за достъп и/или дистанционна комуникация с външна система чрез свързване с WEB-сървър.

Разширителни платки:

4580 – 8 зонов разширител. Разполага с 8 зони за конвенционални детектори.

4581 – 8 зонов релеен разширител. Разполага с 8 свободно програмируеми релета.

4583 – входно/изходна разширителна платка. Разполага с 3 програмируеми изхода и 5 програмируеми входа. (Платката е разработена в съответствие с VdS изискванията.)

Мрежа на контролните панели на EBL512 G3
Контролните панели на EBL512 G3 могат да бъдат свързани към Echelon-мрежа (TLON, предлагаща инсталация на до 30 възлови точки, като една от тях може да бъде и персонален компютър(PC). Това дава възможност за пълен контрол и достъп до информацията в системата от вашият компютър.

Инструмент за планиране, изпълнение и инсталация
Модерните пожароизвестителни системи са комплексни и гъвкави. С цел да бъде постигнато оптимално и ценово ефективно планиране, инсталация и поддръжка производителя е разработил софтуерният инструмент Win G3-  пълноценен комплект за поддръжка за EBL512 G3. Чрез него цялото конфигуриране може да се извърши на персонален компютър и да се прехвърли директно в контролните устройства.

КАТАЛОГ 2013               ИЗТЕГЛЯНЕ СЕРТИФИКАТИ ->TУК

КАТАЛОГ 2014

СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ