fbpx

PANASONIC EBL 128

PANASONIC EBL 128

PANASONIC EBL 128EBL128: Аналогова, адресируема пожароизвестителна система

Спецификация в PDF формат


Кратко представяне

EBL128 е аналогова, адресируема пожароизвестителна система но може да бъде използвана с конвенционални детектори. Контролният панел (CIE) може да комуникира с до 128 входни и/или изходни устройства, намиращи се на една верига. Веригата се използва за включване на детектори, точки за ръчно задеистване и общи входове и изходи за свободно програмируеми специфични потребителски функции. Системата отговаря на стандарти: EN54 част 2 (Оборудване за контрол и индикация) и EN54 част 4 (Токозахранване).

EBL128 – уникалната концепция за ранно предупреждение без нежелани аларми.
EBL128 е член на новото поколение пожароизвестителни системи. С уникалната си функционалност и способност за адаптиране към заобикалящата среда, самодиагностика и откриване на проблемни точки позволяват инсталирането на системата във всякакви помещения при почти всякакви условия.

• Всеки аналогов детектор в системата се настройва индивидуално спрямо заобикалящата го среда така че нивото на чувствителността му да бъде постоянно, независимо от индивидуалното му замърсяване или замърсяването на околната среда.
• Функцията за самодиагностика засича всяко отклонение от установеното нормално състояние в електронната верига и засичащият елемент.
• Цялата “фамилия” от изключителни аналогови детектори дават на системата точност и информация без смущения за нивата на задимяване и висока температура в охраняваната инсталация.

Системно представяне

Panasonic_EBL128

Към детекторната верига могат да бъдат включени широк спектър от устройства:
• Аналогово детектори
• Конвенционални детектори
• Адресируеми точки за ръчно задействане
• Адресируеми изолатори за късо съединение
• Контролирани адресируеми изходни устройства
• Адресируеми изходни устройства
• Адресируеми звукоизточници и сирени

Набора от функции на системата EBL512 отговаря и на най-строгите изисквания що се отнася до засичане на огън, ясна индикация, точно преценени мерки против пожар и самодиагностика. Ето някой от тях:

При замърсяване на детектор автоматично се изпраща сервизен сигнал.
Системата поддържа голям брой алгоритми на засичане като всеки един от тях може да се зададе на всеки аналогов детектор.
Можете да контролирате системата дистанционно посредством глобалната мрежа.
Алармено известяване.На изходът за аларменият радиопредавател може да бъде зададено времезакъснение за да може да се направи незабавно разследване на алармата.
Деактивиране. Зони, програмируеми изходи и изходи за аларменият радиопредавател могат да бъдат индивидуално деактивирани.
Вътрешни или външни времеви канали. Зони могат да бъдат деактивирани чрез външен часовник.
Потребителски програмируеми изходи. Изходите предлагат програмиране по много гъвкав начин, позволяващ контрол на външни устройства като системи за гасене, алармени устройства и др.
Към всяко контролно устройство (CIE) могат да бъдат свързани до 8 дисплейни устройства като външен панел за противопожарната бригада или контролери за алармено известяване.
Възможност за достъп и/или дистанционна комуникация с външна система чрез свързване с WEB-сървър.

Контролно устройство 4550 е завършена система с една верига за 128 адреса. Екипирано е с вътрешно токозахранващо устройство както и батерии, разположени вътре в кутията. Към системата могат да бъдат добавени до 4 разширителни борда.

Разширителни бордове:
• 8 зонен разширителен борд 4580. Увеличава с 8 детекторните зонални линии. 2 борда могат да бъдат използвани.
• 8 релеен разширителен борд 4581. Разширителен борд с 8 програмируеми релейни изхода.

Инструмент за планиране, изпълнение и инсталация
Модерните пожароизвестителни системи са комплексни и гъвкави. С цел да бъде постигнато оптимално и ценово ефективно планиране, инсталация и поддръжка производителя е разработил софтуерният инструмент Win128 –  пълноценен комплект за поддръжка за EBL128. Чрез него цялото конфигуриране може да се извърши на персонален компютър и да се прехвърли директно в контролните устройства.

 

 

Panasonic_Cat

КАТАЛОГ 2013                         СЕРТИФИКАТИ: VdS   BG

КАТАЛОГ 2014

СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ